"Śląsk" dla Seniorów

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”, włączając się w działania aktywizujące i wspierające wszystkie grupy wiekowe, umożliwia seniorom dostęp do pełnego życia kulturalnego, gwarantując poprawę jakości życia. Proponowany szeroki program artystyczno-edukacyjny wraz z działaniami prozdrowotnymi, stanowi atrakcyjną ofertę przedsięwzięć środowiskowych dla tej grupy odbiorców. Realizowany w atrakcyjnym miejscu - w przestrzeni zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie - każdego roku przyciąga większą liczbę uczestników.

Zespół "Śląsk" jako instytucja kultury zaangażowana w politykę senioralną województwa śląskiego zaprasza do siedziby w Koszęcinie osoby indywidualne, grupy zorganizowane, a także rodziny. Koncepcja tworzenia warunków pełnoprawnego, aktywnego życia dla seniorów w naszym środowisku zakłada realizację wydarzeń:


ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM
zespołu pałacowo-parkowego w Koszęcinie i siedziby Zespołu „Śląsk” wraz z wybranymi warsztatami (oferujemy profesjonalne warsztaty dostosowane do umiejętności i pasji uczestników)

Zespół pałacowo-parkowy w Koszęcinie imponuje architekturą i okazałością. Należy do największych w Polsce zabytkowych obiektów, funkcjonujących jako miejsce organizacji różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Neoklasycystyczny pałac w Koszęcinie, po rozbudowach zachowany w kształcie podkowy, usytuowany jest malowniczo w krajobrazowym parku w stylu angielskim z pomnikami przyrody. Dla użytku zwiedzających dostępne są najpiękniejsze sale obiektu – sala balowa, sala kominkowa, sala zielona oraz przypałacowa kaplica. Na terenie obiektu dostępne są wystawy stałe, czasowe, tematyczne i kostiumów scenicznych. Atrakcyjność zabytkowego obiektu w Koszęcinie dynamizuje okoliczność jego funkcjonowania jako siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.


ZAJĘCIA AKTYWNEGO RUCHU

Nordic Walking
Realizacja zajęć zapewnia ćwiczenia i ruch  na świeżym powietrzu poprawiające ogólną kondycję uczestników zajęć i sprawności ruchowe, które wpływają na osiągnięcie korzyści zdrowotnych i usprawnienia różnych układów organizmu. Zajęcia odbywają się w przestrzeniach parkowych oraz na trasach leśnych okalających Koszęcin.

„Ćwiczę bo lubię”
Pakiet zawiera do wyboru różnorodne warsztaty z zakresu zajęć ruchowych, tanecznych, gimnastyki wpływających na ogólną poprawę funkcjonowania organizmu. Program zajęć dostosowany dla seniorów kształtuje koordynację, orientację przestrzenną i pamięć, wytrzymałość, poczucie równowagi ciała oraz usprawnia pracę mięśni. Zajęcia prowadzone w formie aktywnego treningu, łączą ćwiczenie ciała i umysłu w świadomą pracę dla zapewnienia prawidłowej postawy ciała, sprężystości oraz dobrej kondycji.

 „WEEKEND SENIORA Z KULTURĄ”
Zapraszając seniorów na weekend do Koszęcina i naszej siedziby, zapewniamy atrakcyjne zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego z przewodnikiem, w tym reprezentacyjnych zabytkowych sal pałacowych z zachowanymi częściowo pierwotnymi sklepieniami i fragmentami sztukaterii, przypałacowej kaplicy oraz wystaw tematycznych i czasowych, przybliżających historię i działalność artystyczną Zespołu „Śląsk”. Otaczający pałac malowniczy park w stylu angielskim zachęca seniorów do dłuższego spaceru i podziwiania  kolorów i uroków przyrody związanych z porami roku.


 „DNI SENIORA W ZESPOLE „ŚLĄSK” - SENIOR AKTYWNY ARTYSTYCZNIE”

Program wydarzenia „Senior Aktywny Artystycznie” zawiera szeroką ofertę działań: zwiedzanie z przewodnikiem kompleksu pałacowo-parkowego, warsztaty wokalne, warsztaty taneczne, występy zespołów artystycznych, „Miasteczko Zdrowia” - spotkania ze specjalistami w ramach bezpłatnych badań profilaktycznych, wykłady i prelekcje tematyczne, specjały regionalnej kuchni śląskiej, strefę ruchu organizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking. Seniorzy mogą także wziąć udział w prezentacji scenicznej - zaprezentować swoje umiejętności w zakresie artystycznym. Spotkanie zamyka koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” ze specjalną dedykacją dla Seniorów.


 DZIEŃ OTWARTY W ZESPOLE „ŚLĄSK”

Sympatycy i entuzjaści sztuki ludowej i folkloru mogą w tym dniu poznać bliżej miejsce pracy artystów Zespołu „Śląsk” - zwiedzić sale prób i ćwiczeń, kostiumerni, sale wystaw stałych i czasowych prezentujących dorobek artystyczny Zespołu, a także wykonać pamiątkową fotografię przy słynnej „Ławeczce Profesorskiej” z postacią - pomnikiem Stanisława Hadyny. Dopełnieniem atrakcji dnia jest uczestnictwo w pełnym koncercie artystów chóru, baletu i orkiestry Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.


REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI „ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE” im. prof. Adolfa Dygacza

Wieloletnia tradycja przeglądu stanowi o silnym nurcie współczesnej idei kultywowania regionalnych wartości i lokalnych tradycji oraz o silnej motywacji pokoleń do ocalenia muzycznych wartości naszego regionu. Formuła dwuetapowego przeglądu opiera się na prezentacjach scenicznych śląskich tradycji muzycznych - pieśni, tańców i zabaw, wykonywanych przez seniorów, dorosłych, dzieci i młodzież wraz z przeglądem finałowym, który odbywa się corocznie w siedzibie Zespołu „Śląsk”. Celem przedsięwzięcia jest umacnianie więzi społecznych, rozwijanie postaw poszanowania dziedzictwa kulturowego wraz z propagowaniem, odtwarzaniem i przekazywaniem regionalnych wartości muzycznych.


"ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE Z SENIORAMI"

Czas przedświąteczny jest momentem radości, życzliwości, refleksji, składania życzeń i wspólnego kolędowania. Zorganizowane spotkanie dla seniorów w naszej siedzibie w ciepłej, miłej atmosferze, połączone ze śpiewem kolęd i wspomnieniami obchodów świąt „dawniej”, dostarczy pozytywnych wrażeń, chwil zadumy i dobrej energii na powitanie nowego roku. polecamy