Regionalny Przegląd Pieśni

Regionalny Przegląd Pieśni "Śląskie Śpiewanie"
im. prof. Adolfa Dygacza

Organizatorzy Przeglądu – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, Związek Górnośląski, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” i Telewizja TVS, przy współpracy placówek kultury samorządów lokalnych, zapraszają miłośników górnośląskich tradycji muzycznych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji „Śląskiego Śpiewania”.

Przegląd stanowi o silnym nurcie współczesnej idei kultywowania tradycji Górnego Śląska, a także o motywacji pokoleń do ocalenia muzycznych wartości naszego regionu. Od wielu lat odbierany jest z żywym zainteresowaniem i zaangażowaniem amatorskich środowisk twórczych działających w różnych częściach Polski. Formuła Przeglądu opiera się na prezentacjach scenicznych górnośląskich tradycji muzycznych - pieśni, tańców i zabaw, wykonywanych przez dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów w różnych kategoriach wykonawczych.

XXX jubileuszowa edycja wydarzenia wyeksponuje postać prof. Adolfa Dygacza - etnografa, etnomuzykologa, znawcę kultury górnośląskiej i zagłębiowskiej w 110. rocznicę urodzin i 20. rocznicę śmierci Patrona Przeglądu. Założenia programowe 30. edycji uwzględniają również popularyzację twórczości Stanisława Hadyny, w 25. rocznicę śmierci założyciela Zespołu „Śląsk”, poprzez rozszerzenie repertuaru o pieśni ludowe Stanisława Hadyny opracowane dla Zespołu „Śląsk”, wpisujące się od ponad 70. lat w tradycje muzyczne naszego regionu. Rangę jubileuszowej edycji przeglądu podkreśli otwarta konferencja naukowa poświęcona pracy twórczej Adolfa Dygacza, która zostanie zorganizowana w siedzibie Zespołu „Śląsk” w Koszęcinie w dniu 20 września 2024 r.


REGULAMIN

Śpiewnik A.Dygacza
Wybór pieśni powstańczych wybranych przez Zespół Pieśni i Tańca
Plakat PDF

polecamy