Działalność Edukacyjna

Skoncentrowana jest na formowaniu profesjonalnej oferty i zadań z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej oraz promowaniu i wdrażaniu wszelkich otwartych form, opartych na innowacyjnych metodach działania, stymulujących kreatywność, efektywność oraz doskonalących rozwój wiedzy i zdolności wszystkich grup społecznych i wiekowych.

Oparta jest na inicjowaniu programowania interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, realizowanych przy współpracy wyższych uczelni artystycznych polskich i europejskich, wpływających na efektywność doskonalenia umiejętności uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni, a także na możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcami, specjalistami i autorytetami dziedzin nauk artystycznych.

Służy rozwijaniu i kształtowaniu  świadomości społeczeństwa oraz upowszechnianiu dziedzictwa kultury muzycznej regionu Górnego Śląska. Poprzez działania i szkolenia edukacyjno-artystyczne przyczynia się do podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji uczestników - nauczycieli, instruktorów amatorskich zespołów artystycznych, animatorów kultury, studentów, seniorów, dzieci i młodzieży.


polecamy