09XII 22

"Dla naszej Patronki" - Dzieci Elwirze Kamińskiej

9 grudnia 2022 roku w siedzibie Zespołu „Śląsk” odbyło się wydarzenie upamiętniające 110. rocznicę urodzin Elwiry Kamińskiej. Młodzi artyści - uczestnicy Artystycznego Ogniska Wokalno-Baletowego, w ramach uczczenia pamięci Patronki, przygotowali koncert - pokaz swoich umiejętności wokalnych i tanecznych. Tego dnia odbyły się również grupowe zajęcia warsztatowe dla poszczególnych grup i uczestników Ogniska.

Udział dzieci i młodzieży w ważnym wydarzeniu było ciepłym i szczególnym wyrazem artystycznym upamiętnienia ważnej postaci dla Zespołu „Śląsk”. Złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą, honorującą postać Elwiry Kamińskiej, dopełniło istoty wydarzenia.

Wydarzenie zrealizowano w ramach: Zadanie pn. dofinansowanie działań i przedsięwzięć artystycznych związanych z Jubileuszem 70-lecia Zespołu „Śląsk”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (KB)