Zespół „Śląsk” w świecie ciszy – otwarci na kulturę

19XII 22

Zespół „Śląsk” w świecie ciszy – otwarci na kulturę

17 grudnia w Kameralnej Sali Koncertowej w Kaplicy Pałacowej odbył się niezwykły koncert świąteczny w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry Zespołu „Śląsk” pod batutą Wojciecha Wantuloka. Po raz pierwszy w historii Zespołu koncert był dostępny dla głuchych, dzięki autorskiemu tłumaczeniu na polski język migowy oraz dla osób niedosłyszących, korzystających z aparatów słuchowych, dzięki pętli indukcyjnej. Wydarzenie realizowane było w ramach przedsięwzięcia grantowego: „Zespół „Śląsk” w świecie ciszy – otwarci na kulturę", finansowanego w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Koncert odbywający się w samo południe w zaśnieżonym zespole pałacowo-parkowym, pięknie wprowadził słuchaczy w atmosferę Bożego Narodzenia. Specjalnym ukłonem dla osób ze szczególnymi potrzebami było wykonanie części utworów z autorskim tłumaczeniem na polski język migowy, którego dokonały panie Mariola Kozłowska-Nowak oraz Julia Kulig. W programie usłyszeliśmy między innymi najpiękniejsze polskie kolędy: „Wśród nocnej ciszy”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Oj maluśki, maluśki”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Ta święta noc” oraz najbardziej znane utwory z repertuaru Zespołu „Śląsk”; „Karolinka”, „Hej tam w dolinie” , „Gdybym to ja miała” i „Szła dzieweczka” po raz pierwszy z towarzyszeniem tłumacza języka migowego. Koncert był w pełni dostępny dla osób niedosłyszących, korzystających z aparatów słuchowych, dzięki pętli indukcyjnej Opus LDP 3.0. Wśród zgromadzonej publiczności znalazły się osoby związane z Duszpasterstwem Osób Niesłyszących Diecezji Gliwickiej oraz Polską Fundacją Osób Słabosłyszących z Warszawy.

Promowanie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami jest jednym z priorytetowych celów w poszerzaniu oferty programowej i budowaniu wizerunku Zespołu „Śląsk” jako instytucji przyjaznej dla wszystkich.

Cały projekt pn.: „Zespół „Śląsk” w świecie ciszy – otwarci na kulturę",  realizowany jest przez Zespół od połowy tego roku i będzie kontynuowany także w przyszłym. Jest połączeniem sfery artystycznej i edukacyjnej, służy ułatwieniu komunikacji i niweluje bariery w dostępie do kultury osób z niepełnosprawnościami, głównie niesłyszących i niedosłyszących. W ramach projektu na polski język migowy zostanie opracowane 20 utworów z repertuaru Zespołu „Śląsk” – wybrane pieśni ludowe, patriotyczne oraz kolędy. Tłumacz języka migowego pojawi się na istniejących już filmach z zapisem koncertów. Opracowanie oraz tłumaczenie wykonają profesjonaliści, którzy uwzględnią artystyczną formę przekazu. Materiały z realizacji zadania zostaną udostępnione na stronie internetowej Zespołu oraz w mediach społecznościowych, będą także wykorzystywane podczas działań edukacyjnych, w których uczestniczą osoby głuche i słabosłyszące. Pracownicy oraz pedagodzy Zespołu „Śląsk” zostaną przeszkoleni ze sposobu komunikowania się z osobami niesłyszącymi i prowadzenia warsztatów z wykorzystaniem dostępnego sprzętu. Oprócz zakupionej już przez Zespół pętli indukcyjnej Opus LDP 3.0. pojawi się także platforma wibracyjna co umożliwi osobom głuchym i słabosłyszącym pełnoprawny udział w realizowanych przez Zespół koncertach i warsztatach edukacyjnych oraz wspomoże prowadzenie wycieczek.

Celem głównym realizacji projektu pn. Zespół „Śląsk” w świecie ciszy jest poprawa jakości i wzmocnienie świadczonych usług kulturalnych i edukacyjnych Zespołu, w tym dostępności oferty kulturalnej.

Grudniowy koncert świąteczny był pierwszym z otwartych wydarzeń artystycznych zaplanowanych w ramach realizacji projektu. Koncert został zarejestrowany a retransmisja pojawi się wkrótce na oficjalnym profilu Zespołu „Śląsk” na Facebooku. Kolejny koncert Zespołu „Śląsk”, dostępny dla osób głuchych i słabosłyszących, zaplanowano w maju przyszłego roku. (AK)